Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “POLAR STAR INDUSTRY” ΙΚΕ που εδρεύει στον

Πειραιά, οδός Προικοννήσου 69 και Χιλής, Κερατσίνι, όπως νομίμως εκπροσωπείται

(ΑΦΜ 801252528 , Ε’ ΔΟΥ Πειραιώς)

————————-

Η Εταιρεία με την επωνυμία “Polar Star Ιndustry” είναι ΙΚΕ , τεχνική εταιρεία με έδρα

τον Πειραιά. Δραστηριοποιείται και ειδικεύεται στην παροχή

ολοκληρωμένων ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και ιδιαίτερα σε

συστήματα HVAC-R στον τομέα της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.

Αναλυτικά, ο ρόλος μας είναι η μελέτη , η σχεδίαση, η διαχείριση και η

υλοποίηση έργων (Turn Key) Θέρμανσης, Εξαερισμού , Κλιματισμού και

Ψύξης ( HVAC-R) που απευθύνονται κυρίως σε βιομηχανικούς χώρους και

πλοία αλλά και σε ιδιώτες.

 1. Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα

Από την 25η Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός

Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR). Ο Κανονισμός σηματοδοτεί μια νέα

εποχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενισχύοντας τα

δικαιώματα των πολιτών στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τους

που οι Παροχείς Υπηρεσίας στο Ίντερνετ συλλέγουν και αποθηκεύουν στο

πλαίσιο μιας επικοινωνίας ή συναλλαγής, και θεσπίζοντας ένα νομοθετικό

πλαίσιο κοινό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Διευκρινήσεις για την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε:

Η πολιτική επικοινωνίας με τους πελάτες μας περιλαμβάνει:

Τη χρήση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, «info@polarstar-industry.gr», τη

χρήση κάθε άλλου μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, καθώς και τη χρήση

ιστοσελίδας με τον τίτλο «polar star industry.gr» .

1

Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, την ιστοσελίδα μας ή και

κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας μαζί μας , αποδέχεστε ρητά και δίνετε χωρίς

επιφύλαξη τη συγκατάθεσή σας ότι η εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας

μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες,

που θα συλλεγούν με την εγγραφή σας σε οποιοδήποτε από τα ως άνω μέσα

επικοινωνίας μας, θα χρησιμοποιηθούν για λόγους επικοινωνίας και θα

τύχουν επεξεργασίας για την προώθηση της παραγγελίας σας στο πλαίσιο της

άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και θα χρησιμοποιηθούν

από την εταιρεία ή από συνεργάτες μας ή αντιπροσώπους μας, οι οποίοι

διενεργούν εργασίες και υπηρεσίες που παρέχουν σχετικές με την εταιρεία

μας , ή για λόγους αποθήκευσης των δεδομένων στις σχετικές βάσεις

δεδομένων που διατηρεί η εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα

των πελατών της.

 1. Προσωπικές Πληροφορίες

Η Eταιρεία συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα για τις ανάγκες διάθεσης,

ανάπτυξης και υλοποίησης της υπηρεσίας ή κάθε είδους εργασιών και

προμηθειών που μας ανατίθενται από τους πελάτες μας, και κάθε άλλου

ιστότοπου, αναζήτησης υπηρεσιών και/ή προϊόντων, για λόγους υποστήριξης

των πελατών. Ειδικότερα, η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα για τις

ανάγκες προσωπικής επικοινωνίας με τους ίδιους τους πελάτες μας ή για τις

ανάγκες απάντησης στις ερωτήσεις τους, προκειμένου να μπορέσουμε να

εκπληρώσουμε τα αιτήματά τους.

Μεταξύ άλλων, αυτά τα δεδομένα, μπορεί να περιέχουν, όνομα, διεύθυνση,

e-mail και αριθμό τηλεφώνου, καθώς επίσης και τοπογραφικά ή άλλα σχέδια

εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας των πελατών μας . Οι πληροφορίες αυτές, θα

χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μας ή

εργασιών μας τις οποίες οι πελάτες μας , μας έχετε αναθέσει, και σε

2

περιπτώσεις που έχετε συναινέσει σε επικοινωνία για λόγους προώθησης

μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή τηλεφώνου στην περίπτωση έρευνας αγοράς,

καθώς και για να ενημερωθείτε και να δώσετε την δική σας άποψη για

προϊόντα, υπηρεσίες και/ή προωθητικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης

της διαφήμισης), προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας

παρέχουμε .

Εάν μας αποστείλετε παραγγελίες προϊόντων, αιτήματα υπηρεσιών ή εντολές

εκτέλεσης έργων ή στείλετε οποιοδήποτε άλλο υλικό στο ηλεκτρονικό μας

ταχυδρομείο ή στην ιστοσελίδα μας ή και σε κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας

μας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να λάβουμε

πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να ολοκληρώσουμε

την παραγγελία ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, χωρίς τη

δική σας συγκατάθεση, εκτός κι αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις νομικές

αρχές, ή σε περιπτώσεις όπου κριθεί απαραίτητο για την προώθηση της

παραγγελίας σας ή την απάντηση του αιτήματός σας, ή για τη βελτίωση της

παροχής υπηρεσιών και προϊόντων εταιρείας μας.

Παράλληλα, δίνετε στην εταιρεία μας το δικαίωμα να παράσχει τις

πληροφορίες που υποβάλατε για τους ανωτέρω σκοπούς στους συνεργάτες

μας.

 1. Μη Προσωπικές Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα

Η εταιρεία μας ενδέχεται να παράσχει συνολικά στατιστικά στοιχεία για

τους πελάτες μας, τις πωλήσεις, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που

σκοπούν στη βελτίωση των παρεχομένων και ανατεθεισών εκ μέρους μας

υπηρεσιών και στην αποδοτικότερη άσκηση της επαγγελματικής μας

δραστηριότητας σε έμπιστους τρίτους συνεργάτες. Ωστόσο, τα στατιστικά

3

αυτά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους προσωπικών δεδομένων

ταυτοποίησης.

 1. Χρήση της Ιστοσελίδας μας

Κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να επισκέπτεται και να χρησιμοποιεί την

ιστοσελίδα μας , για σκοπούς πληροφόρησης χωρίς να δώσει τα προσωπικά

του στοιχεία και να ενημερώσει την εταιρεία μας για την ταυτότητά του.

Ωστόσο, ενδέχεται η εταιρεία μας ή οι συνεργάτες της, να τοποθετήσουν

αρχεία στον υπολογιστή σας προκειμένου να επιτρέψουν στην εταιρεία μας

να συγκεντρώσει συγκεκριμένα δεδομένα. Τα αρχεία αυτά είναι γνωστά ως

“cookies”. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως από πολλούς ιστότοπους. Τα

cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας . Η εταιρεία

μας ή οι συνεργάτες της, θα χρησιμοποιήσουν πληροφορίες τις οποίες οι

ίδιοι έχουν τοποθετήσει σε cookies μέσω του ιστοτόπου μας . Τα cookies μας

επιτρέπουν να σας εξυπηρετούμε καλύτερα και πιο αποδοτικά.

Σημειωτέον ότι κάποια cookies επιτρέπουν να πραγματοποιείτε είσοδο στην

ιστοσελίδα μας, χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά που την

επισκέπτεστε τα στοιχεία σας από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι κάποια

cookies δεν καταγράφουν εσάς αλλά την ταυτότητα του υπολογιστή σας.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν

τοποθετείται ένα cookie μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον browser σας,

εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την

τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψη σας ότι δεν θα μπορέσετε να

χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διαδραστικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας , ή

δεν θα μπορέσετε να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες και

περιορίζονται στις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για τη

βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας.

4

 1. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε. Συλλέγουμε τις

πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να

λειτουργούμε και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, αποτελεσματικά, στο

πλαίσιο της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και

μόνον.Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι:

 • στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό

κινητού τηλεφώνου,

 • πληροφορίες κάθε είδους (σχέδια, σημειώματα , υπομνήματα) που μας

παρέχετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας ,

 • ερωτήματα και αλληλογραφία που στέλνετε σε εμάς.
 1. Επεξεργασία πληροφοριών

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπου είναι απαραίτητο

για την προώθηση των νόμιμων συμφερόντων μας. Επίσης, ενδέχεται να

χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς με τους

παρακάτω τρόπους και για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Παροχή, διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη σχετικών χαρακτηριστικών,

περιεχομένου και παρεχόμενων υπηρεσιών.

 • Εκπλήρωση των αιτημάτων σας, όταν μας παρέχετε τη σχετική συγκατάθεση.
 • Δημιουργία αναλύσεων δεδομένων και αναφορών για εξωτερικούς

συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών, αναφορικά με τις

υπηρεσίες που παρέχουμε .

 • Χρήση των ολοκληρωμένων ή και υπό κατασκευή projects ή και υπηρεσιών

που μας έχετε αναθέσει, προκειμένου να αναδειχθεί η αποτελεσματική και

εύστοχη ανταπόκρισή μας στις απαιτήσεις σας για τις παρεχόμενες

υπηρεσίες μας (και μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων).

5

 1. 7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας, ότι υπάρχουν πάντα κίνδυνοι όταν

υποβάλλει κανείς Προσωπικά Δεδομένα, είτε διά ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω

Internet, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τερματικό και κανένα σύστημα δεν

είναι εντελώς ασφαλές και απρόσβλητο από τυχόν εξωτερική απειλή

(hackers). Ωστόσο, η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και

έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα, προκειμένου να εμποδίσει και να

ελαχιστοποιήσει το ρίσκο, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της

ανάρμοστης χρήστης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν

συλλέγονται ή μεταφέρονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως πληροφορίες

πιστωτικών καρτών, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες κρυπτογραφίας.

Επίσης ενδέχεται κάποιες φορές , η εταιρεία ή οι συνεργάτες μας , να

τοποθετήσουν αρχεία στους υπολογιστές της εταιρείας που σχετίζονται με

την παραγγελία σας και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με αυτήν. Η τοποθέτηση

είναι πρόσκαιρη , και μετά την υλοποίηση της παραγγελίας σας τα αρχεία

αυτά διαγράφονται, φυλάσσονται δε μόνον στα αρχεία της εταιρείας στον

server.

 1. Ακρίβεια Δεδομένων που Συλλέγονται

Η εταιρεία μας με δική της πρωτοβουλία, ή έπειτα από δικό σας αίτημα,

θα αναπληρώσει, διορθώσει ή θα διαγράψει κάθε μη ολοκληρωμένη,

ανακριβή, ή παρωχημένη προσωπική πληροφορία που διατηρούμε.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες και

περιορίζονται στις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για τη

βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μας.

 1. Δικαίωμα πρόσβασης

6

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε εύκολα προσπελάσιμη

μορφή, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών που

έχουμε συλλέξει. Επίσης, δικαιούστε να περιορίσετε ή να εναντιωθείτε στην

επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και να εναντιωθείτε σε

οποιαδήποτε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη

επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις,

μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε

τρίτα μέρη. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού της ποσότητας

των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν σε πρόσωπα στα οποία

αναφέρονται τα δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου (για παράδειγμα,

εάν αυτό συνεπάγεται απαραιτήτως την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά

με άλλο πρόσωπο ή συγκρούονται με τα νόμιμα δικαιώματά μας).

 1. Η εταιρεία μας δεν πωλεί, δεν παρέχει άδεια χρήσης και δεν κοινοποιεί

πληροφορίες που ταυτοποιούν συγκεκριμένα τους πελάτες μας σε εταιρείες,

οργανισμούς ή ιδιώτες εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες

περιστάσεις:

Με τη συγκατάθεσή σας. Όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, θα

κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες .

Με συνεργάτες. Ενδέχεται να κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε μη

συνδεδεμένες εταιρείες που είναι:

Αξιόπιστοι συνεργάτες. Παρέχουμε πληροφορίες των χρηστών σε

αξιόπιστους συνεργάτες που εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας μας,

με βάση τις οδηγίες μας και σε συμμόρφωση με κατάλληλα μέτρα

εμπιστευτικότητας.

Συνεργάτες μας στους τομείς της διαφήμισης, της ανάλυσης δεδομένων και

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με περιορισμό στις πληροφορίες

που δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά). Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε

αθροιστικές ή ψευδώνυμες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων

δημογραφικών στοιχείων) σε συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους,

7

υπηρεσίες ανάλυσης μετρήσεων, εφαρμογές ή άλλες εταιρείες.

 1. Ασφάλεια πληροφοριών και διατήρηση δεδομένων

Η εταιρεία μας έχει καθιερώσει τεχνικές και διοικητικές μεθόδους

ασφαλείας για την υποβοήθηση της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη

πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών των πελατών μας που

συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν είναι

εντελώς ασφαλές και απρόσβλητο από εξωτερικές απειλές.

 1. Δικαίωμα στη Λήθη

Αν για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή, θελήσετε να

διαγράψουμε κάθε πληροφορία, και φυσικά το email σας, παρακαλούμε να

στείλετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@polarstar.gr με

θέμα <Δικαίωμα στη λήθη>. Θα διαγράψουμε κάθε πληροφορία για εσάς, και

θα σας επιβεβαιώσουμε την πράξη με email που θα λάβετε την επόμενη

εργάσιμη ημέρα.

Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

στο email info@polarstar-industry.gr ή στο τηλέφωνο 210 4321448.

 1. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή τροποποιήσει

οποιαδήποτε στιγμή τη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου ή να αλλάξει,

τροποποιήσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας , ή στο

περιεχόμενό του χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

 1. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Σας ευχαριστούμε.